περισσό-λοφος

[592] περισσό-λοφος, mit einem übermäßig großen Federbusche, πήληξ, Opp. Cyn. 3, 369.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 592.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: