περιστίζω

[594] περιστίζω (s. στίζω), rings herum stechen, bunt machen, übh. im Kreise um Etwas herumstellen, περιστίξαντες κατὰ τὰ ἀγγήϊα τοὺς τυφλούς, Her. 4, 2; auch τῶν γυναικῶν τοὺς μαζοὺς ἀποταμοῠσα περιέστιξε τούτοις τὸ τεῖχος, sie umsteckte die Mauer rings damit, 4, 202, welche Formen auch von περιστίχω, = περιστιχίζω, abgeleitet werden können.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 594.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: