περιφερό-γραμμος

[598] περιφερό-γραμμος, mit einer kreisförmigen Linie umgeben, Ggstz ὀρϑόγραμμος, Arist. de coelo 2, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 598.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: