περιῤ-ῥαντήριον

[590] περιῤ-ῥαντήριον, τό, Gefäß, Geräth zum Besprengen, bes. ein Wedel, Weihwasser oder anderes Wasser damit zu sprengen, Sprengwedel; auch das Gefäß für das Weihwasser, Sprengkessel, im plur., Her. 1, 51 u. Sp., wie Luc. sacrif. 12. 13. Vgl. noch Aesch. 1, 21 im Gesetz: ἐντὸς τῶν τῆς ἀγορᾶς περιῤῥαντηρίων πορεύεσϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: