περιῤ-ῥεπής

[590] περιῤ-ῥεπής, ές, sich auf eine Seite neigend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: