περιῤ-ῥηδής

[590] περιῤ-ῥηδής, ές (wahrscheinlich mit περιῤῥέω zusammenhangend), um Etwas herum, über Etwas fallend, umstürzend, περιῤῥηδὴς δὲ τραπέζῃ κάππεσε δινηϑείς, rückwärts überstürzend fiel er herumgeschleudert oder taumelnd mit dem Tische zu Boden, Od. 22, 84, u. so auch Hippocr.; Hesych. erkl. ὑπτιασμένος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: