περιῤ-ῥώξ

[590] περιῤ-ῥώξ, ῶγος, ὁ, ἡ, ringsherum abgerissen, schroff, steil, πέτρα, Pol. 9, 27, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: