περι-άπτω

[569] περι-άπτω (s. ἅπτω), 1) umbinden, umknüpfen, φάρμακα γυίοις, Pind. P. 3, 52; übh. anthun, bes. von schlimmen Dingen, πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ' αἴσχιον ζητεῖς αὐτῷ περιάψαι, Ar. Plut. 590, vgl. Ach. 615; αἰσχύνην τινί, Plat. Apol. 35 a, Schmach anthun; ὄνειδος, Euthyd. 272 a, wie Lys. 21, 24; auch med., sich umthun, Plat. Rep. III, 417 a; τινὶ τιμάς, Xen. Cyr. 1, 5, 9; ἀνελευϑερίαν, den Vorwurf der niedrigen Gesinnung sich zuziehen, 8, 4, 32; ἀγαϑόν τινι, Mem. 2, 6, 13; δύναμιν, Hier. 11, 13; αἰσχρὰν δόξαν πόλει, Dem. Lpt. 10 u. Folgde, wie Luc. Pseudol. 25. – 2) ringsum Feuer anzünden, Phalar. ep. 5, zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 569.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: