περι-έλασις

[574] περι-έλασις, , das Herumtreiben, Herumfahren, τὸ μέσον τῶν οἰκημάτων ἔλιπον τεϑρίππῳ περιέλασιν, Raum zum Herumfahren, Her. 1, 179.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 574.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: