περι-έπω

[574] περι-έπω (s. ἕπω), von allen Seiten darum herum sein, umgeben, behandeln, besorgen; ἅτε πολεμίους περιέπουσι αὐτούς, Her. 2, 69; impf. περιεῖπε, 1, 73; καί μιν Ἄμασις εὖ περιεῖπε, 2, 169; ὡς ἀνδράποδα, wie Sclaven behandeln, 7, 181; und aor., τρηχέως κάρτα περιέσπες αὐτούς, 1, 73. 114; τὸν παῖδα ἀεικείῃ τοιῇδε περισπεῖν, Einen mit Schmach behandeln, ihm Schmach anthun, 1, 115; u. im pass., τρηχέως περιείποντο, sie wurden hart behandelt, 7, 211; περιέφϑησαν τρηχέως ὑπ' αὐτῶν, 8, 27, vgl. 5, 1. 8, 18, öfter; auch so fut. med., περιέψεσϑαι ὡς πολεμίους, sie würden wie Feinde behandelt werden, 7, 149. Einzeln auch in attischer Prosa: μάλα περιεῖπ εν αὐτόν, ehrte ihn sehr, Xen. Mem. 2, 9, 5; τοῠτον ταῖς μεγίσταις τιμαῖς περιέπειν, Conv. 8, 38; τοῠτον ὡς φίλον, οὐχ ὡς δοῠλον περιέψομεν, behandeln, Cyr. 4, 4, 12; auch im pass., καλῶς περιείποντο, Hell. 3, 1, 16; einzeln bei Sp., wie Pol. ἐφήδρευον τῇ τῆς λείας ἐξαποστολῇ περιέποντες, 4, 10, 5; τὴν ἀρχήν, Luc. Mort. D. 12, 4; öfter Plut.; auch im med., wie Hdn. 5, 6, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 574.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: