περι-αγείρω

[567] περι-αγείρω (s. ἀγείρω), herum versammeln, im med. für sich einsammeln (als Sold oder Lohn), stipem colligere; Plat. Rep. X, 621 d, vgl. Tim. lex. 216 u. Suid., wie das simplex. Einige ziehen aus Hom. hieher als Tmesis περὶ δ' ἄλλαι ἀγηγέρατο, Od. 11, 387.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 567.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: