περι-αλείφω

[568] περι-αλείφω (s. ἀλείφω), ringsum anstreichen, überziehen; πάντα ἔξωϑεν περιήλειψαν τὸν νεὼν ἀργύρῳ, Plat. Critia. 116 d; Theophr. u. Sp. übtr.; περιαλήλιπται καὶ καταπέπλασται σαρκίνοις ἐμφράγμασι, Plut. Symp. 9, 11, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 568.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: