περι-αλλό-καυλος

[568] περι-αλλό-καυλος, mit dem Stengel sich um andere Pflanzen od. Bäume windend und anhaltend, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 568.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: