περι-αμπ-ίσχω

[568] περι-αμπ-ίσχω, = Vorigem; λόγους, Eur. Med. 282; καὶ τοῠτό γ' ἐπίτηδές σε περιήμπισχεν, Ar. Equ. 890.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 568.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: