περι-βόησις

[570] περι-βόησις, , das Ausschreien, Verschreien, Sp., übh. Lärm, Unruhe, καὶ ταραχαί, Artemid. 2, 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 570.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: