περι-βόσκω

[571] περι-βόσκω (s. βόσκω), rings herum vom Vieh abweiden lassen, Nic. Al. 391 Ther. 611; pass. übtr. Call. Ap. 84.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 571.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: