περι-γενητικός

[571] περι-γενητικός, ή, όν, überlegen, εἱμαρμένη ἁπάντων περιγενητική, Plut. stoic. repugn. 47, öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 571.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: