περι-δαίω

[572] περι-δαίω (s. δαίω), rings umher anzünden; Ap. Rh. 4, 58 περιδαίομαι Ἐνδυμίωνι, von Liebe zum Endymion glühen; Opp. Hal. 5, 411 ἐκ δὲ βολάων Ἠελίου φολίδας περιδαίεται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 572.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: