περι-δηριάομαι

[572] περι-δηριάομαι, auch act. περιδηριόωντα, Qu. Sm. 6, 287, rings umher kämpfen, 4, 165.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 572.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: