περι-είλω

[573] περι-είλω, od. -είλλω, = περιειλέω, ῥακίοις περιειλλόμενος, Ar. Ran. 1064.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 573.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: