περι-ηγητικός

[576] περι-ηγητικός, ή, όν, zum Herumführen, Erklären, Beschreiben gehörig, Sp.; τὴν κοινὴν καὶ περιηγητικὴν δόξαν εἰς τὸ μέσον προῆγον, Plut. de εἰ ap. Delph. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 576.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: