περι-θαλπής

[576] περι-θαλπής, ές, sehr warm; Nic. Ther. 40; ἡλίου ὄχημα, Apollnds. 4 (VII, 742).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 576.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: