περι-θεωρέω

[577] περι-θεωρέω, rings herumgehen und genau betrachten, Luc. Herm. 44.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 577.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: