περι-θραύω

[577] περι-θραύω (s. ϑραύω), rings herum zerbrechen; Arist. meteor. 1, 12; Plut. Sympos. 1, 8, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 577.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: