περι-θρύπτω

[577] περι-θρύπτω (s. ϑρύπτω), rings herum zerreiben, D. Sic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 577.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: