περι-κατα-βάλλω

[578] περι-κατα-βάλλω (s. βάλλω), herum nieder werfen, Ap. Rh. 3, 707.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 578.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: