περι-κατα-λείπω

[579] περι-κατα-λείπω, übrig lassen, ἐκ τοῠ περικαταλειφϑέντος σίτου, Pol. 4, 63, 10, was man in περικαταληφϑέντος geändert hat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: