περι-κατα-πίπτω

[579] περι-κατα-πίπτω (s. πίπτω), herum od. darüber herabfallen, Ap. Rh. 2, 831, περικάππεσε δουρί.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: