περι-κατα-τίθημι

[579] περι-κατα-τίθημι (s. τίϑημι), rings herum, darüber setzen, Sp. – Med., Ap. Rh. 3, 156.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: