περι-κατ-άγνῡμι

[578] περι-κατ-άγνῡμι (s. ἄγνυμι), rings herum oder darüber zerbrechen; περικατάξαι τὸ ξύλον, Ar. Lys. 357; – λόφος πολλαχῇ περικατεαγώς, zerrissen, D. Hal. 7, 68.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 578.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: