περι-κεντέω

[579] περι-κεντέω, rings umher, von allen Seiten stechen, App.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: