περι-κλαδής

[579] περι-κλαδής, ές, mit vielen Aesten rings umher, ὕλη, Ap. Rh. 4, 216.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: