περι-κλονέω

[580] περι-κλονέω, rings umher kämpfen, ἀλλήλοις κυδοιμὸν περικλονέουσι, Qu. Sm. 2, 649.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 580.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: