περι-κομπέω

[580] περι-κομπέω, rings umtönen; Thuc. 6, 17 ist περικομποῠνται v. l. für das simpl. ὅσοι περ κομπ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 580.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: