περι-κρεμής

[581] περι-κρεμής, ές, darum od. daran hangend, ναὸς περικρεμὴς ἀναϑήμασι, Luc. Tragodop. 141, ein Tempel, in welchem Geschenke aufgehängt sind.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 581.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: