περι-λακίζω

[581] περι-λακίζω, ringsum zerreißen, zersetzen, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 581.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: