περι-λείβομαι

[582] περι-λείβομαι, von allen Seiten darüber- od. zusammenfließen, Christod. ecphr. 146.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 582.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: