περι-λῡμαίνομαι

[582] περι-λῡμαίνομαι, sehr mißhandeln, Phot. bibl. cod. 169.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 582.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: