περι-μαιμάω

[582] περι-μαιμάω, begierig umherspähen, um Etwas, ἰχϑυάᾳ σκόπελον περιμαιμώωσα (episch gedehnt für περιμαιμῶσα) δελφῖνας, von der Scylla, Od. 12, 95; Qu. Sm. 14, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 582.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: