περι-μήρια

[583] περι-μήρια, τά, alles die Schenkel od. Hüften Umgebende (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 583.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: