περι-νήω

[583] περι-νήω, auch περινηέω und περινέω (s. νέω), ringsherum häufen, zusammenlegen, auch haufenweise mit Etwas umgeben; τί τινι, Her. 2, 107. 6, 80; auch περί τι, 4, 164.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 583.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: