περι-ξύω

[584] περι-ξύω (s. ξύω), ringsherum schaben, benagen, δαῖτα, Opp. Hal. 3, 525.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 584.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: