περι-οικο-δομέω

[584] περι-οικο-δομέω, ringsherum bauen; αἱμασιάν, Dem. 55, 11; umbauen, einschließen, τὸ χωρίον, 55, 3; τὸ περιοικοδομημένον, Her. 7, 60; im aor. pass., Thuc. 3, 81; Xen. Cyr. 1, 4, 11; Plut. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 584.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: