περι-ολισθαίνω

[585] περι-ολισθαίνω u. περιολισθάνω (s. ὀλισϑάνω), herum-, darüberhin- und hergleiten, ausgleiten, fallen, Plut. Marcell. 15 u. sonst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 585.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: