περι-οργίζομαι

[585] περι-οργίζομαι, sehr zürnen, περιοργισϑείς, Pol. 4, 4, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 585.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: