περι-ορισμός

[585] περι-ορισμός, , 1) = περιόρισις; Plut. Num. 16; S. Emp. pyrrh. 3, 80. – 2) bei den Juristen = deportatio.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 585.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: