περι-ορύσσω

[585] περι-ορύσσω, att. -ττω, ringsum graben, τάφρου κ ύκλῳ περιορυχϑείσης, Plat. Critia. 118 c; – umgraben, mit Graben und Wall umziehen, λίμνην Her. 2, 99, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 585.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: