περι-πέμπω

[586] περι-πέμπω, herum, aller Orten umherschicken; Her. 8, 7; οἱ περιπεμφϑέντες, 1, 48; περιεπέμψαντο, Thuc. 4, 96; Plut. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 586.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: