περι-πέσσω

[586] περι-πέσσω, attisch -ττω (s. πέσσω), eigentlich vom Brote, um-, überbacken, so daß es sich im Backen mit einer Rinde umzieht, obcrustare; im Gebrauch nur übertr., verdecken, verbergen, beschönigen, ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχϑηρίαν, sie verbergen ihre Schlechtigkeit hinter einem anderen Namen, Ar. Plut. 159; περιπεφϑεὶς ῥηματίοις, durch Wörtlein beschwatzt, indem man die Sache hinter gleißenden Redensarten verbarg, Vesp. 668; vgl. Plat. λόγοισι ταῠτα εὖ πως εἰς τὸ πιϑανὸν περιπεπεμμένα, Legg. X, 886 e; περιπέττειν τὸ πρᾶγμα ἐν τοῖς λόγοις, Luc. Gymn. 19; auch ὕλη περιπέσσειν δυναμένη, der verbergen kann, Plut. Mar. 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 586.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: