περι-πίμπλημι

[587] περι-πίμπλημι (s. πίμπλημι), sehr od. ganz füllen; pass. = περιπλήϑω, λευκότητος περιεπλήσϑη, Plat. Theaet. 156 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 587.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: